ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2559


ลงทะเบียนออนไลน์


ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2560
     
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร
  1. ชื่อ - สกุล
 
* คำนำหน้า :
 
* ชื่อ - นามสกุล :
 
* อายุ :
 
* ชื่อเล่น :
 
* วัน/เดือน/ปี เกิด :
 
* ศาสนา :
 
โรคประจำตัว :
 
ยาที่แพ้ :
 
อาหารที่แพ้/ทานไม่ได้ :
 
* ที่อยู่ปัจจุบัน (สถานที่ติดต่อสะดวก) :
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ
จังหวัด
 
 
* รหัสไปรษณีย์ :
 
โทรศัพท์บ้าน :
 
* โทรศัพท์มือถือ :
 
* e-mail address :
 
facebook :
  2. กำลังศึกษา
 
* กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ :
 
* โรงเรียน :
 
* เกรดเฉลี่ย :
 
ที่อยู่โรงเรียน :
ตำบล/แขวง
อำเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
รหัสไปรษณีย์
   
  3. ผู้ปกครอง
 
* คำนำหน้า
 
* ชื่อ - นามสกุล :
 
* เกี่ยวข้องเป็น :
 
โทรศัพท์ :
  4. อาชีพที่ใฝ่ฝัน
 
อาชีพที่ใฝ่ฝัน :
 
วิชาที่ชอบเรียน :
 
งานอดิเรกที่ชอบทำ :
  5. กรุณาระบุลำดับความสนใจในสาขาทางเทคโนโลยีการเกษตรต่อไปนี้ (1 คือชอบที่สุดถึง 5 ชอบน้อยที่สุด)
    พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์
ประมง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
  6. ขนาดเสื้อ
  * ขนาดเสื้อ (ระหว่างเข้าค่ายมีการแจกเสื้อค่าย 1 ตัว) : S
M
L
XL
XXL
   
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นด้านเทคโนโลยีการเกษตร
  7.นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมด้านการเกษตรหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรอย่างไรบ้าง (คำถามเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม บรรยายไม่เกิน 1หน้ากระดาษ A4)