TH | EN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรม > รับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการ Summer course ที่ Tadulako University อินโดนีเซีย

รับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการ Summer course ที่ Tadulako University อินโดนีเซีย

ตามที่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีความร่วมมือการเรียนการสอน และการวิจัยกับ Tadulako University ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในปี 2556 นี้ Tadulako University ให้ทุนนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจำนวน 2 ทุน ในการเข้าร่วมโครงการ Summer course ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 22 กันยายน 2556

ประกาศวันที่ : 12/04/2556