TH | EN
หน้าหลัก > เกษตรน่ารู้ > จีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Supper hybrid rice

จีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Supper hybrid rice

National Hybrid Rice Research and Development Center ของจีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Supper hybrid rice ซึ่งให้ผลผลิตสูงที่สุดในโลก บางพันธุ์ให้ผลผลิตสูงถึง 17.9 ton/ha ในการปลูกทดสอบ และให้ผลผลิต 13.5 ton/ha สำหรับการปลูกในพื้นที่จริง พันธุ์ข้าวเหล่านี้ทำให้จีนผลิตข้าวได้พอเลี้ยงประชากร และเริ่มส่งออกได้บ้างในบางปี ปัจจุบันมีการนำ Supper hybrid rice ไปปลูกในหลายประเทศ เช่น อินเดีย บังคลาเทศ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอเมริกา ปัจจุบันอินเดียปลูกข้าวส่งออกได้แล้ว และอีกราว 5 ปี ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ของโลก จะสามารถปลูกข้าวได้เพียงพอต่อความต้องการ โดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่ ส่วนไทยที่ยึดมั่นอยู่กับข้าวผลผลิตต่ำราคาแพง จะปลูกไปขายแข่งกับใครก็ไม่รู้ (ข้อมูลโดย รศ.ดร. สมศักดิ์ มณีพงศ์)

 

ประกาศวันที่ : 01/05/2556