TH | EN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรม > รับสมัคร "กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ประเภททุนเรียนดีและทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา

รับสมัคร "กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ประเภททุนเรียนดีและทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา

 

รับสมัคร "กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี" ประเภททุนเรียนดีและทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา

ทั้งประเภทโควตาและรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

 

เป็นทุนเรียนฟรีให้กับนักศึกษา ทั้งประเภทโควตาและประเภทรับตรง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป
  • นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ ในรอบที่ 1 แล้ว สามารถสมัครรับทุนได้ในหลักสูตรที่ยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น
  • ส่วนนักเรียนที่ต้องมาในรอบที่ 2 และรอบถัดไป สามารถสมัครเลือกหลักสูตรและสมัครรับทุนในหลักสูตรเดียวกันพร้อมกันได้

สมัครได้ที่นี่   >>>>  http://entry.wu.ac.th/main.asp

 

ประกาศวันที่ : 26/09/2557