TH | EN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรม > ทัศนศึกษา Cameron highlands ประเทศมาเลเซีย

ทัศนศึกษา Cameron highlands ประเทศมาเลเซีย

           สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้นำนักศึกษา ใน  " โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร "  ทัศนศึกษาดูงาน  ณ   Cameron highlands  ประเทศมาเลเซีย  เมื่อวันที่ 26- 28 กันยายน 2557 

                                  

ประกาศวันที่ : 14/10/2557