TH | EN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรม > เกษตรรักษ์โลก

เกษตรรักษ์โลก

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการเกษตรรักษ์โลก  เมื่อวันที่  19 ธันวาคม 2557  โดย ร่วมกิจกรรม  เก็บขยะชายหาด แลัปลูกปลูกป่าชายเลน  ที่หาดสระบัว และหาดทรายแก้ว(บ้านตา)  อำเภอ ท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        

ประกาศวันที่ : 22/12/2557