TH | EN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรม > สืบสานวัฒนธรรมการกินท้องถิ่นใต้ ประจำปีการศึกษา 2559

สืบสานวัฒนธรรมการกินท้องถิ่นใต้ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมการกินท้องถิ่นใต้  ในวัน พุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวบา 12.00 น. -15 .00 น.  ณ  ณ  ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9  (ข้างร้านกล้าดี) 

  

ประกาศวันที่ : 18/11/2559