TH | EN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรม > ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2560

ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2560

      เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 20 กุมภาพันธ์  2560    

      รายละเอียด  >>>>  http://agri.wu.ac.th/agricamp/

 

 

 

สมัครออนไลน์  คลิก  >>>    http://agri.wu.ac.th/agricamp/index.php/web/register

 

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิก   >>>> 

 
 
ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
 
1 นักเรียนกรอกข้อมูลในใบสมัครและติดรูปพร้อมลงชื่อ หรือ download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร http://agri.wu.ac.th/agricamp  ให้ส่งแบบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ดังนี้
2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
3 ส่งเอกสารทางโทรสาร ได้ที่ (075) 672302
4 ลงทะเบียนใบสมัครได้ที่ http://agri.wu.ac.th/agricamp/index.php/web/register
5 สแกนเอกสารและส่งมาที่อีเมลล์  agricamp.wu@gmail.com
6 หมดเขตรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ส่งแฟกซ์ วันที่ส่งข้อมูลออนไลน์)
7 ประกาศผลการคัดเลือกในวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์ของค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร ที่ http://agri.wu.ac.th/agricamp
8 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องส่งเอกสารยืนยันการเข้าค่ายมาที่หมายเลข 0-7567-2302 หรือ อีเมล์ agricamp.wu@gmail.com  ภาย ใน วันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารยืนยันการเข้าค่าย ได้ที่เว็บไซต์ของค่าย http://agri.wu.ac.th/agricamp ภายหลังการประกาศรายชื่อ
 
 
สอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ คุณไปรลาภา ภักดีดวง ที่หมายเลข 0-7567-2398
 

 

 

ประกาศวันที่ : 26/12/2559