TH | EN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรม > สำนักเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการ พื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยที่โรงเรียนวัดคงคาล้อมอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการ พื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยที่โรงเรียนวัดคงคาล้อมอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สโมสรนักศึกษา สำนักเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการ พื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยที่โรงเรียนวัดคงคาล้อมอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 6.00 นถึง 16.00 น

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่ 

ประกาศวันที่ : 30/01/2560