TH | EN
หน้าหลัก > ผลงานเด่น > นักพืชศาสตร์ มวล.นครศรีฯ เผยค้นพบ “หม้อข้าวหม้อแกงลิง” สายพันธุ์ใหม่ของโลก

นักพืชศาสตร์ มวล.นครศรีฯ เผยค้นพบ “หม้อข้าวหม้อแกงลิง” สายพันธุ์ใหม่ของโลก

นักพืชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จ.นครศรีฯ เผยมีการค้นพบ “หม้อข้าวหม้อแกงลิง” สายพันธุ์ใหม่ของโลกอีก 1 สายพันธุ์ ระบุมีแนวโน้มค้นพบใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี
       
       วันนี้ (28 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค้นพบต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง สายพันธุ์ใหม่ของโลกอีก 1 สายพันธุ์ หลังจากปัจจุบันพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชกินแมลง มีประมาณ 10 วงศ์ หรือมากกว่า 600 ชนิดทั่วโลก ปัจจุบันพบในธรรมชาติ และมีแนวโน้มค้นพบใหม่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี
       
       สำหรับในประเทศไทย พบการกระจายพันธุ์ตามภูเขา หรือที่ราบลุ่มที่มีความชื้น และแสงแดดพอประมาณทั่วทุกภาคของประเทศ ตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงภาคใต้ ทั้งนี้ พืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิงทุกชนิดมีโครงสร้างพื้นฐานของถุงดักแมลงที่เหมือนกัน แต่แตกต่างกันไปตามขนาด รูปร่าง และสี ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เป็นประโยชน์มากต่อการจำแนกชนิด
         
 
นักพืชศาสตร์ มวล.นครศรีฯ เผยค้นพบ “หม้อข้าวหม้อแกงลิง” สายพันธุ์ใหม่ของโลก
         
       ผศ.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาวลัยวลัยลักษณ์ ระบุว่า การค้นพบหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่พบเป็นชนิดใหม่ของโลก จุดแรกเริ่มของการศึกษามาจากรูปถ่ายจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ที่ขึ้นไปติดตั้งเสาวิทยุบนยอดเขานอจู้จี้ จ.กระบี่ และได้มีการถ่ายรูปต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงส่งมาให้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะมีลักษณะแตกต่างไปจากชนิดอื่นๆ จึงได้จัดทีมสำรวจขึ้นไปเก็บตัวอย่าง และข้อมูล โดยการเข้าไปเก็บตัวอย่างนั้นได้รับการอนุญาตจากกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืชแล้ว ส่วนตัวอย่างที่เก็บลงมานำไปจัดทำเป็นตัวอย่างอัดแห้ง นำไปเก็บรักษาไว้ที่อุทยานพฤกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหอพรรณไม้ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิง
       
       อย่างไรก็ตาม จากการข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับพืชในสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดอื่นๆ พบว่า มีความแตกต่างกันหลายประการ และมีความแตกต่างกันมากพอที่จะจัดให้เป็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดใหม่ จำพวก Nepenthes krabiensis (เนเพ็นเดส กราเบียนสิส) ได้ ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยมีการค้นพบพืชในสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง 14 ชนิดและ 1 สายพันธุ์ย่อย เตรียมถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อความเป็นสิริมงคล
         
 
นักพืชศาสตร์ มวล.นครศรีฯ เผยค้นพบ “หม้อข้าวหม้อแกงลิง” สายพันธุ์ใหม่ของโลก
         
       อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการค้นพบหม้อข้าวหม้อแกงลิงอย่างไม่เป็นทางการในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 13 ชนิด และ 1 สายพันธุ์ย่อย บางชนิดมีการกระจายทั่วไปในประเทศไทย บางชนิดมีการกระจายตัวอยู่อย่างจำเพาะเจาะจงเพียงบางพื้นที่เท่านั้น ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง สาเหตุที่ตัวผู้วิจัยระบุว่า การค้นพบชนิดใหม่ บางชนิดยังไม่เป็นทางการ สืบเนื่องมาจากการตีพิมพ์ชนิดใหม่ไม่ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และการจัดเก็บข้อมูลในการจำแนกชนิดยังมีความคลุมเครือในระหว่างกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกัน ถึงแม้ว่าข้อมูลที่จัดเก็บ และเผยแพร่จะมีความถูกต้อง แต่ก็ผิดหลักทางพฤกษศาสตร์อยู่หลายประการ
         
 
นักพืชศาสตร์ มวล.นครศรีฯ เผยค้นพบ “หม้อข้าวหม้อแกงลิง” สายพันธุ์ใหม่ของโลก

         
       แต่ขาดความชัดเจนในการจำแนกชนิด ทำให้ทางผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยีทางพันธุกรรมเข้ามาอธิบายความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืช ในสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา สามารถชี้ชัดได้ว่า พืชในสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิงมีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการร่วมกัน และแยกจากกันตามสภาพชีวภูมิศาสตร์ที่มีการกระจายตัวอยู่ และมีความเป็นได้ที่บางชนิดอาจจะต้องมีการยุบรวมเข้าเป็นชนิดเดียวกัน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติมในการอธิบายผลต่อไป
       
       ความสวยงามของพืชในสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง พืชกินแมลงที่ขณะนี้กำลังได้รับความนิยมเพาะปลูกประดับเป็นไม้กระถาง เนื่องจากมีลักษณะสวยงาม แปลกตา โดยเฉพาะส่วนปลายใบมีลักษณะเป็นถุงดักแมลง ขนาด สีสัน และรูปทรงแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิด
         

 

อ้างอิงจาก   http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9600000031590

 

ประกาศวันที่ : 03/04/2560