TH | EN
หน้าหลัก > ผลงานเด่น > นักศึกษาวิชาเอกสัตวศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลคนดีศรีเกษตร

นักศึกษาวิชาเอกสัตวศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลคนดีศรีเกษตร

 

 

 

นางสาวศิริพร  หมั่นการ  นักศึกษาวิชาเอกสัตวศาสตร์  ชั้นปีที่ 4   สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   ได้รับรางวัลชมเหรียญชมเชย  เชิดชูเกียรติด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ในโครงการ “คนดีศรีเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2559  จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

  

ประกาศวันที่ : 05/06/2560