TH | EN

ผลงานเด่น

นักศึกษาวิชาเอกสัตวศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลคนดีศรีเกษตร วันที่ : 05/06/2560
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล ดีมาก ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 วันที่ : 18/04/2560
นักพืชศาสตร์ มวล.นครศรีฯ เผยค้นพบ “หม้อข้าวหม้อแกงลิง” สายพันธุ์ใหม่ของโลก วันที่ : 03/04/2560
ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ วันที่ : 30/11/2559
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล Creative Prize ในการแข่งขัน 2nd AOAC contest วันที่ : 29/09/2559
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน : ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ วันที่ : 29/09/2559
นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พบวิธีการถนอมข้าวเปลือกและข้าวกล้องโดยใช้แผ่นรากผักตบชวาที่มีไอของน้ำมันหอมระเหย วันที่ : 26/05/2559
นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรคว้ารางวัลจาก RUCA III วันที่ : 05/04/2559
กิติยา สุเหม : นักศึกษา ป.เอก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรกับประสบการณ์ทำวิจัยที่นิวซีแลนด์ วันที่ : 19/02/2559
นักศึกษาจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขัน ‪‎R2M วันที่ : 15/01/2559
หน้า :  1 2 3 >