TH | EN

ข่าวและกิจกรรม

สืบสานการทำนาวิถีถิ่นใต้ วันที่ : 08/05/2560
ตามรอยเท้าพ่อ ISSAA 2017_Innovation for tomorrow’s world วันที่ : 03/04/2560
สำนักเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการ พื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยที่โรงเรียนวัดคงคาล้อมอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ : 30/01/2560
วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2560 วันที่ : 23/01/2560
ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2560 วันที่ : 26/12/2559
สืบสานวัฒนธรรมการกินท้องถิ่นใต้ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ : 18/11/2559
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ : 29/08/2559
โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 วันที่ : 21/12/2558
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ : 28/08/2558
สืบสานวัฒนธรรมการกินท้องถิ่นใต้ วันที่ : 09/06/2559
หน้า :  1 2 3 >  Last ›