TH | EN

ข่าวและกิจกรรม

ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2559 วันที่ : 19/10/2558
รับสมัครนักศึกษาเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศฟิลิปินส์ วันที่ : 25/01/2559
แบบประเมินกิจกรรมสำนักวิชาพบนักศึกษา วันที่ : 21/01/2559
โครงการเส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ R2M (Research to Market) 2015 วันที่ : 30/11/2558
Home เทคโนโลยีการเกษตร วลัยลักษณ์ วันที่ : 01/07/2558
กิจกรรมรดน้ำดำหัว คณาจารย์เกษียณสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ : 10/04/2558
Home เทคโนโลยีการเกษตร วลัยลักษณ์ วันที่ : 29/04/2558
วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558 วันที่ : 12/05/2558
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ส่งนศ.ฝึกภาษาอังกฤษที่ UniMAP เตรียมพร้อมรับอาเซียน วันที่ : 05/03/2558
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงนามความร่วมมือ นำเสนอผลงานวิจัย และสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ : 15/01/2558
หน้า :  < 1 2 3 4 >  Last ›