TH | EN

ข่าวและกิจกรรม

มุทิตาจิต ศาสตราจารย์ ดร. วินัย ประลมพ์กาญจน์ วันที่ : 19/09/2557
โครงการจัดทำภาพอนาคตและยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า วันที่ : 18/09/2557
โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ : 19/07/2557
กำหนดการค่ายกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ : 30/06/2557
ประกาศเลื่อนสอบปลายภาค วันที่ : 09/06/2557
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6 วันที่ : 25/03/2557
ประชาสัมพันธ์ค่าย โครงการ “วลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร” วันที่ : 03/02/2557
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ : 14/03/2557
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ วันที่ : 13/03/2557
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา วันที่ : 13/03/2557
หน้า : ‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›