TH | EN

ข่าวและกิจกรรม

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีมะเขือเทศสีดาลูกผสม ปลูกโดยไม่ใช้ดิน (ไฮโดรโปรนิค) ปลอดสารกำจัดศัตรูพืช จำหน่าย วันที่ : 27/02/2557
กิจกรรม English camp @UniMAP วันที่ 21-23 ก.พ. 57 วันที่ : 03/02/2557
ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556 วันที่ : 06/09/2556
รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี ทุนละ 25,000 บาท จำนวน 50 ทุน วันที่ : 01/11/2556
ค่ายวิชาการ “นักเทคโนโลยีชีวภาพยุคใหม่ ครั้งที่ 1 (BIOT 1st CAMP @WU)” วันที่ : 30/09/2556
อบรมเรื่อง "การปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็มเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค ครั้งที่ 2" วันที่ : 27/08/2556
นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 7 คน ได้รับทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ : 12/08/2556
รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2556 ทุนละ 30,000 บาท วันที่ : 19/08/2556
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Summer School ณ ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ : 01/08/2556
มวล. จัดสัมมนารู้ทันโรคกุ้ง EMS ดึงวิทยากรจากกรมประมงและนักวิจัยญี่ปุ่นร่วมให้ความรู้ วันที่ : 28/07/2556
หน้า : ‹ First  < 3 4 5 6 7 >