TH | EN

ข่าวและกิจกรรม

โครงการประกวดภาพถ่าย “วลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์ 2556” วันที่ : 16/07/2556
การประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556 วันที่ : 29/07/2556
ข่าว งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556: เกษตรรักษ์โลก วันที่ : 01/07/2556
รับสมัครทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ : 08/06/2556
อบรมเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็มเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค วันที่ : 03/06/2556
สำนักวิชาฯ ให้การต้อนรับคณะจาก Tadulako University ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ : 24/05/2556
นักศึกษาทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม. วลัยลักษณ์ วันที่ : 15/05/2556
เกษตรวลัยลักษณ์ ได้ 2 ทุน โครงการสกอ.ให้ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2556 วันที่ : 09/05/2556
คณาจารย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่จาก สกว. วันที่ : 03/05/2556
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรประชุมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การเพิ่มจำนวนนักศึกษา” วันที่ : 18/04/2556
หน้า : ‹ First  < 4 5 6 7 >